„Historie”. Moje rozmowy dla Fundacji Melancholia

Jestem członkinią wspaniałego zespołu Fundacji Melancholia – całkowicie niezależnej i niedochodowej organizacji pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie, której celem jest wsparcie w szukaniu pomocy i dbaniu o zdrowie psychiczne oraz edukacja społeczna w zakresie szerzenia wiedzy o depresji.

Zgodnie z celem statutowym w centrum naszych zainteresowań znajdują się dzieci i młodzież; to do nich adresujemy najważniejsze działania. Prowadzimy dwa rodzaje warsztatów dla szkół: zajęcia dotyczące pracy z emocjami oraz warsztaty prewencyjno-profilaktyczne.

Do ogółu populacji, a więc do odbiorców w każdym wieku, kierujemy natomiast nasze kampanie społeczne. Są one realizowane w oparciu o wywiady z osobami chorującymi na depresję pochodzącymi z różnych środowisk; mają na celu zwiększenie świadomości faktu, że choroba ta obecna jest w każdej warstwie społecznej, bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, zawód czy status majątkowy. Zależy nam na szerzeniu wiedzy dotyczącej najważniejszych form leczenia depresji – psychoterapii oraz farmakoterapii prowadzonej pod okiem doświadczonego lekarza psychiatry.

Zapraszam do lektury moich wywiadów z cierpiącymi na depresję, w tym z osobami publicznymi, które zechciały podzielić się swoją historią. Zapisy rozmów dostępne są tutaj.

Udostępnij znajomym!